OEN-Serie

Voor met olie vervuild stof

Het filteren van olie-/emulsienevel uit lucht is totaal verschillend in verband met elektrostatische eigenschappen. Deze flters zijn uitgerust met verzadigingsfilters, welke olienevel  en druppletjes van koelsmeermiddelen  in verschillende trappen uit filteren. Alle OEN-serie filters zijn in hun laatste trap uitgerust met een H13 partikel filter (filter efficieëntie 99.97% voor partikels van 0,3 µm). Daarn komt de gereinigde lucht terug in de omgeving. Voor schadelijke gassen en damp van oplosmiddellen kunnen de OEN-apparaten worden uitgerust met een aktief kool filter.  Het verwijderen van de filter gebeurt langs de voorkant. Op deze wijze kan de filter op een gemakkelijke en porpere manier vervangen worden zonder contaminatie naar de omgeving toe. Dit garandeert propere en veilige werkomstandigheden voor de werknemers.  De verzamelde olie wordt opgevangen in een container. De olie kan verwijderd worden via een een asflaatventieltje of via de container zelf.