FPV-Serie

Voorfilters / voorafscheiders
Deze apparaten zijn ontworpen voor grote hoeveelheden stof en worden gebruikt als voorfilter en worden bij de LN-serie en GL-serie als voor-afscheider gebruikt. Grote en middel-grote partikelen (filterklasse M nach DIN EN 60335)  worden uitgefilterd. Deze kombinatie is uiterst geschikt bij grote hoeveelhedfen stof. Hierdoor wordt de levensduur van de filters gebruikt in de LN-serie en Gl-serie veel groter  en de produktiekosten lager. Het reinigen van de filter gebeurt door een handaangedreven geïntegreerde borstel.  Het stof wordt verzameld in een grote bak, uitgevoerd als schuif, die men uit het apparaat kan nemen en elders kan ledigen. Hierdoor blijft de werkruimte zuiver en stofvrij en worden andere medewerkers niet blootgesteld aan onnodige verontreinigingen. Bij reinigbare filterpatronen kunnen kleverige stoffen enkel gefilterd worden door gebruik te maken van een pre-coating, die verhinderd dat het kleverig stof zich vasthecht op het filteroppervlak. Deze pre-coating wordt voor het afzuigen van het kleverige stof, ggedoseerd aangebracht in de aanzuigleiding van de filter bij lopend bedrijf. Op deze manier verdeelt het middel zich gelijkmatig over het filterpatroon en vormt zo een beschermlaag op het filtermateriaal. Dit verhindert het aankleven van het stof en het versneld dichtslippen van de filter. Na het mechanisch reinigen van de filter, moet men deze procedure herhalen. Op deze manier kunnen ook problematische stoffen afgezogen worden met de LN-serie en GL-serie.