OEN 700OEN-serie
Voor olienevels en agressieve dampen.
De OEN-serie is ideaal geschikt voor het reinigen van lucht, verontreinigd met olie nevels of eroderende stoffen. De trapsgewijze filtercombinatie zorgt voor een mechanische afscheiding van olie of emulsienevel, eventueel gecombineerd met een aktief kool filter voor reukvrije zuivering. De uitgefilterte olie wordt in een opvangbak verzameld.